Odpowiedzi

2010-04-07T22:22:38+02:00
W tego typu przykładach korzystamy ze wzoru:
(x+y)(x-y)=x²-y²

3/√2+1
rozszerzamy ułamek przez : √2-1 (mnożymy licznik i mianownik)

3(√2-1)/(√2+1)(√2-1)=3(√2-1)/(2-1)=3(√2-1)

ze wspomnianego wzoru korzystamy w mianowniku:
(√2+1)(√2-1)=(√2)²-1²=2-1=1