Zadanie 1.
W wyrażeniu 1:2:3:4:5:6:7:8:9 postaw nawias (lub nawiasy) tak, aby otrzymany wynik był największy z możliwych.

zadanie 2.
Paweł i Gaweł są zatrudnieni w tym samym wydawnictwie. Zaczęli pracę w tym samym dniu i z tą samą płacą. W ubiegłym roku Paweł otrzymał 10% podwyżkę pensji, a Gaweł odwrotnie - 10% zniżkę. W bieżącym roku Pawłowi obniżono pensję o 10%, a Gawłowi o 10% podwyższono. Który z nich otrzymuje obecnie więcej?

zadanie 3.
Adam, Jan i Karol korzystając z radia tranzystorowego podczas wakacyjnego wypoczynku pod namiotem zużyli 5 baterii, które wziął z sobą Adam i 7 baterii, które miał w plecaku Jan. Karol po dokonaniu krótkich obliczeń, które gwarantowały równomierny koszt związany z korzystaniem radia, dał kolegom 12 zł do podziału. Jak sprawiedliwie Adam i Jan powinni podzielić między siebie otrzymaną kwotę?

zadanie 4.
Oblicz, dla jakiej wartości zmiennej x wartość wyrażenia x² + 3 jest o 2 większa od wartości wyrażenia x(x + 1) +2 ?

zadanie 5.
Zapisz możliwie największą liczbę naturalną za pomocą trzech dwójek oraz podaj jaka to liczba.

zadanie 6.
Kolejne liczby wpisujemy według wzoru: 10 do potęgi n - 4, gdzie w miejsce n wstawiamy kolejne liczby naturalne. Udowodnij, że każda z tak utworzonych liczb dzieli się przez 6.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T22:37:06+02:00
Z.1
1:(2:3:4:5:6:7:8:9)=
z.2
Obaj zarabiają tyle samo
z.3
Jan powinien wziąć 7 zł a adam 5 zł
z.4
1 5 1