Odpowiedzi

2010-04-07T22:22:48+02:00
Manometr róŜnicowy Typ DA 12
Zastosowanie
Manometr róŜnicowy tego typu moŜe być
stosowany do pomiarów ciśnienia, róŜnicy ciśnień,
a takŜe w pewnym zakresie podciśnienia,
w instalacjach przemysłowych i sanitarnych.
Typowym zastosowaniem manometru jest
pomiar róŜnicy ciśnień pomiędzy
strumieniem zasilającym i powrotnym
w systemach grzewczych, a takŜe w układach
kontroli stanu filtrów, spręŜarek oraz dmuchaw.
Ustrój pomiarowy i komora ciśnieniowa
wykonywane są z róŜnych materiałów,
celem spełnienia róŜnorakich wymagań
technicznych.
6 3 6
2010-04-07T22:38:37+02:00
Manometr membranowy(sprezynowy):
elementy przeponowe to okragle zwiniete membrany.Sa one zacisniete pomiedzy krawedziami dwoch kolnierzy i poddawane cisnieniu medium dzialajacemu na jedna strone przepony.Odksztalcenie powstale w ten sposob stanowi pomiar cisnienia.przy pomocy plynu przekazujacego hydraulicznie cisnienie wskazywane jest przez wskazowke.dzieki temu ze przepona zamocowana jest na calym obwodzie jest niewrazliwa na wibracje.element przepomowy moze byc poddawany wiekszym przeciazeniom,poprzez punkty przyjecia ladunku.
9 4 9