Odpowiedzi

2010-04-07T22:26:18+02:00
Pod wpływem kwasów ulega rozkładowi, wydzielając dwutlenek węgla.

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

Węglan potasu otrzymywany jest przez wprowadzanie dwutlenku węgla do wodnego roztworu wodorotlenku potasu.

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

Można go również otrzymać spalając azotan(V)potasu z węglem:

4KNO3 + 2C → 2K2CO3 + 2N2 + 3O2