Zad. 5 Sporządź wykres funkcji :

f(x)={ x + 4 dla x ≤ 1
{ -2x + 6 dla 1 < x < 5
{ x - 6 dla x ≥ 5

i podaj jej własności
a) dziedzinę
b) zbiór wartości
c) miejsca zerowe
d) znak funkcji
e) monotoniczność
f) wartość najmniejszą i wartość największą


Zad. 6 Zbuduj kąt α , taki , ze 0° < α < 90°, sin α = ⅔ . Oblicz wartość wyrażenia ( cos α + tgα )²

1

Odpowiedzi

2010-04-10T12:18:23+02:00
Słaba jakosc bo robione telefonem.
Kreska na srodku kazdego zdjecia to wina telefonu