Odpowiedzi

2009-11-03T07:18:42+01:00
V=s/t;;;t=s/V czas dla obu pojazdów jest taki sam;;s z A do B do spotkania=x;;s z B do A do spotkania=1016-x;;x/40=1016-x/70;;70x=40640-40x;;;110x=40640;;;x≈369spotkaja sie w 369 km od A
2009-11-03T07:31:24+01:00
V₁ =40km/h
s₁= droga przebyta przez samochód z A do B
V₂ = 70km/h
s₂ - droga przebyta przez samochód z b do A
s = 1016 km
t₁ = t₂ = t - bzsy są dla obu jednakowe
t = ? czas po którym spotkaja sie pojazdy


korzystam ze wzoru na prędkość V = s:t
1. Obliczam t₁ i t₂
t₁ = t = s₁ : V₁
t₂ = t = s₂ : V₂
s₁ = s - s₂
s₁ : V₁ = s₂ : V₂
s₁ *V₂ = s₂ *V₁
(s - s₂)*70 = s₂*40
70s - 70s₂ - 40s₂ = 0
70*1016 - 70s₂ - 40s₂ = 0
- 70s₂ - 40s₂ = - 70*1016
-110s₂ = - 71.120
s₂ ≈ 646,5 km od B

2. Obliczam czas spotkania t
t = s₂ : V₂
t = 646,5 km : 70km/h ≈ 9,22 h
t ≈ 9,22 h ≈ 9 godz i 13 min.
(bo 0,22h *60min/h = 13,2 min.)
Odp. samochody spotkają się po ok. 9godz i 13min