Zrób krótką notatkę na wybrane tematy [wszystkie]:
1. co to jest państwo
2. rodzaje i kryteria podziało państwa
3. charakteryzacja + po 1 przykładzie państwa demokratycznego,totalitarnego,autorytarnego
4. konstytucja
5. trójpodział władzy + króciutkie rozwinięcie każdego odnośnika

Krótko - po 2 lub 3 zdania.
Tylko tak, że jeśli napisze tak na kartkówce to zaliczy :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T22:59:18+02:00
Ad. 1 Państwo jest to wspólnota ludzi zamieszkująca określone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej.

Ad. 2 Formę państwa dzielimy ze względu na:
formę rządów - republika, monarchia
reżim polityczny - autorytaryzm, totalitaryzm, demokracja
ustrój terytorialny - państwa unitarne i złożone

Ad.3
Państwo autorytarne:
-silna władza wykonawcza sprawowana przez jednostkę lub wąską grupę osób
-społeczeństwo nie ma możliwości kontrolowania władzy
-udział obywateli w życiu społecznym jest poddany ścisłej kontroli
-rządy autorytarne były sprawowane w wielu krajach Europy międzywojennej m.in. w Polsce

Państwo totalitarne:
-kontroluje wszystkie sfery życia społecznego, rozwinięty aparat represji i przymusu
-indoktrynacja obywateli
-nie istnieje podział władzy, cała władza jest skupiona w rękach partii rządzącej i jej przywódcy
-działalność opozycji jest zakazana, terror wobec przeciwników politycznych
-faszystowskie Niemcy i Włochy

Państwo demokratyczne:
-trójpodział władzy, władza podzielona między różne organy które wzajemnie się kontrolują
-obywatele mają możliwość kontrolowania władzy, wszyscy są równi wobec prawa
-szeroki zakres praw i wolności obywatelskich, wolność słowa, sumienia zagwarantowane w konstytucji
-występuje w większości państw europejskich (Polska, Francja, Niemcy)

Ad. 4
Najważniejszy akt prawny w państwie. Określa jego ustrój, kompetencje organów państwowych i relacje między nimi, a także prawa, wolności i obowiązki obywateli.

Ad. 5
władza ustawodawcza(legislatywa)-sprawowana przez parlamenty
władza wykonawcza(egzekutywa)-sprawowana przez głowę państwa i rządy
władza sądownicza-sprawowana przez trybunały

Władze te powinny być od siebie niezależne i wzajemnie się kontrolować.