Odpowiedzi

2010-04-10T21:44:28+02:00
1 Dawid i Goliat – pojedynek dwóch osób, w którym spryt i mądrość zwyciężają brutalną siłę
2 Dolina Jozafata – miejsce kaźni, zagłady
3 drabina Jakubowa – bardzo wysokie schody
4 Dzień Gniewu – dzień sądu, rozliczenia
5 droga krzyżowa – określenie życia pełnego trosk, udręczeń, problemów, trudności
6 Eden – ogród rozkoszy ziemskich, raj utracony, niebo
7 Faryzeusz – człowiek obłudny, hipokryta
8 gałązka oliwna – symbol nadziei, przymierza
9 Golgota – cierpienie, męka
10 grób pobielany – człowiek obłudny, fałszywy
11 hiobowe wieści – wiadomość zła, tragiczna
12 herod-baba – kobieta o silnym charakterze, wrogo nastawiona.
13 Ismaelita – wyrzutek, banita; człowiek postronny
14 jabłko Adama – chrząstka tarczowata, tworząca wyniosłość krtaniową u mężczyzn; przenośnie coś dławiącego, przeszkadzającego
15 jeremiada – biadanie, skarga, wielki lament
16 jeźdźcy Apokalipsy – zwiastuny nieszczęścia, końca, zagłady
17 judaszowe srebrniki – zapłata otrzymana za zdradę, haniebnie zarobione pieniądze
18 judaszowe włosy – włosy rude (wg legendy takie miał Judasz); oznaka człowieka zdradliwego, fałszywego
19 judaszowy pocałunek – fałszywy znak przyjaźni
20 kainowa zbrodnia – bratobójstwo
21 kielich goryczy – cierpienie, boleść, strapienie, do końca coś przecierpieć
22 kozioł ofiarny – osoba obarczana winą, oskarżana o złe uczynki, których niekoniecznie się dopuściła
23 krzew gorejący – cudowny znak
24 lata tłuste i chude – czasy powodzenia, dobre obfite, bogate i następujący po nich okres kryzysu, upadku
25 listek figowy – przysłona nagości
26 mamona – bogactwo, złoto, dobra doczesne
27 manna z nieba – nieoczekiwany dar, zysk, ratunek w trudnej sytuacji
28 miecz obosieczny – rzecz, która ma dwojaki skutek, pożądany i niepożądany
29 matuzalem – ktoś sędziwy
30 miłosierny Samarytanin – człowiek bezinteresowny, pomocny, miłosierny, nieobojętny
31 mury Jerycha – przeszkody dające się łatwo obalić, rozsypujące się w proch
32 na święty Adam – nigdy (nie ma świętego Adama)
33 niewola egipska – przymusowe uwięzienie, ciężka, niewolnicza praca
34 niewierny Tomasz – niedowiarek, człowiek nieufny, sceptycznie nastawiony
35 od Adama i Ewy – od dawien dawna, od początku
36 zakazany owoc – rzecz niedozwolona i przez to pociągająca
37 palec Boży – znak, napomnienie, ostrzeżenie
38 plagi egipskie – dotkliwe wydarzenia, klęska, kara
39 płacz i zgrzytanie zębów – cierpienie, spóźniony żal za winy
40 przechodzić Gehennę – być uczestnikiem straszliwych wydarzeń, cierpieć niesamowite męki
41 salomonowa mądrość – legendarna, niezmierna mądrość
42 rzeź niewiniątek – zabijanie niewinnych
43 salomonowy wyrok – wyrok mądry, sprawiedliwy
44 Samson – człowiek o niezwykłej sile
45 sądny dzień – popłoch, zamieszanie, lęk wywołane przez nieoczekiwaną kontrolę
46 Sodoma i Gomora – gniazdo rozpusty, siedlisko zła moralnego i zepsucia obyczajów; miejsce przeklęte; hałas i bałagan
47 sól ziemi – składnik najważniejszy, nieodzowny; grupa wartościowych ludzi jakiegoś kręgu
48 syn marnotrawny – człowiek, który zawinił lecz w porę opamiętał się i nawrócił
49 umywać ręce – nie przyjmować odpowiedzialności za kogoś, uniewinniać się.
50 wilk w owczej skórze – człowiek podstępny, obłudny, udający dobrego