Zad1)
prosta y=3x-2 jest rownolegla do prostej:
a)y=-1/3x+1
b)y=1/3x-4
c)y=-3x+2
d)y=3x+5
zad 2)
okregi (x+3)²+y²=4i (x+1)²+y²=9:
A)sa styczne wewnetrznie
b)maja dwapunkty wspolne
c)sa styczne zewnetrznie
d)nie maja punktow wspolnych

2

Odpowiedzi

2010-04-07T22:56:24+02:00
Zad1)
prosta y=3x-2 jest rownolegla do prostej:
a)y=-1/3x+1
b)y=1/3x-4
c)y=-3x+2
d)y=3x+5

Odpowiedź d jest prawidłowa, gdyż w prostych równoległych a jest takie same (czyli współczynnik kierunkowy, liczba przy x)

2. nie wiem
2010-04-07T22:56:28+02:00
Zadanie 1.

równoległe a₁=a₂
y=3x-2, równoległa funkcja musi mieć też y=3x+b
jest to odp: d)y=3x+5.

zadanie 2.

b)maja dwapunkty wspólne <- to jest prawidłowa odp.