Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu każdego zdania.

1.W wyniku podziałów w chrześcijaństwie powstał Kościół.
a) grecki i prawosławny.
b) katolicki (powszechny) i wschodni (prawosławny).
c) rzymski i zachodni.
d) katolicki i rzymski

2.W plemionach słowiańskich najwyższą władzę sprawował.
a)wódz.
b)król.
c)wiec.
d)urzędnicy.

3.za rządów Włodzimierza Wielkiego państwo ruskie
a)zorganizowało misję Cyryla i Metodego.
b)osiągnęło największe znaczenie.
c)znalazło się pod panowaniem Wielkomorawian.
d)stoczyło bitwę na Lechowym Polu.

4.Podczas obrony Konstantynopola Bizantyjczycy wykorzystali
a)zwierciadła Archimedesa.
b)taktykę falangi.
c)ogień grecki.
d)proch strzelniczy.

5.Mahomet w 622 r. musiał uciekać z
a)Damaszku do Mekki
b)Mekki do Medyny
c)Medyny do Mekki
d)Mekki do Jerozolimy

6.Normańscy żeglarze dotarli do
a)Zatoki Perskiej
b)Ameryki Północnej.
c)Indii.
d)południowej Afryki.

7.Uniwersalne cesarstwo Ottona III miało się składać z
a)Brytanii, Galii, Germanii i Hiszpanii.
b)Brytanii, Galii, Germanii i ze Słowiańszczyzny.
c)Rzymu, Galii, Germanii i ze Słowiańszczyzny.
d)Bretanii, Galii, Germanii i ze Skandynawi.

zad.2

Wstaw znak "p" w kratki obok zdań prawdziwych.
.... Religię wyznawaną przez muzułmanów nazywamy islamem.
....Główny ośrodek kultu religijnego Arabów znajdował się w Mekce.
....Mahomet głosił wiarę w jednego Boga - Jahwe.
....Za poczatek ery muzułmańskiej uznaje sie narodziny Mahometa.
....Koran to swieta ksiega islamu.
....Nastepcami Mahometa i przywódcami muzułmanów po jego śmierci byli kalifowie.

please help me.
Dziekuje

1

Odpowiedzi

2013-05-04T10:38:31+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

W wyniku podziałów w chrześcijaństwie powstał Kościół:
b) katolicki (powrzechny) i wschodni ( prawosławny)

2. W plemionach słowiańskich najwyższą władzę sprawował
c) wiec

3. Za rządów Włodzimierza Wielkiego państwo ruskie 
b) osiągnęło największe znaczenie

 

4. Podczas obrony Konstantynopola Bizantyjczycy wykorzystali

c) ogień grecki

 

5. Mahomet w 622 r. musiał uciekać z

b) Mekki do Medyny

 

6. Normańscy żeglarze dotarli do

b) Ameryki Północnej

 

7. Uniwesalne cesarstwo Ottona III miało się składać z

c) Rzymu, Galii, Germanii i ze Słowiańszczyzny

 

Zad. 2

 

P - Religię wyznawaną przez muzułmanów nazywamy islamem.
P - Główny ośrodek kultu religijnego Arabów znajdował się w Mekce.
Mahomet głosił wiarę w jednego Boga - Jahwe.
Za początek ery muzułmańskiej uznaje się narodziny Mahometa.
P - Koran to święta księga islamu.
P - Następcami Mahometa i przywódcami muzułmanów po jego śmierci byli kalifowie.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

54 4 54