Matematyka - Geometria - Figury przystające

1.Rysunek mający kształt pewnej figury geometrycznej, skopiowano:

a) kserując go
b) skanując go
c) odbijając przez kalkę
d) za pomocą formy krawieckiej
e) fotografując go
f) z użyciem grafoskopu

Czy kopia rysunku ma kształt tej figury ? Czy kopia i rysunek reprezentują figury przystające ?

2.Podaj przykłady przedmiotów i sytuacji z życia codziennego, w których ważną funkcję pełni pojęcie przystawania figur.

4.Czy prosta i półprosta to figury przystające ? Odpowiedź uzasadnij.

6.Rozstrzygnij, czy prostokąt i równoległobok o jednakowych długościach boków są przystające.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T23:04:37+02:00
1.Czy kopia rysunku ma kształt tej figury ? Czy kopia i rysunek reprezentują figury przystające ?

nie wiem jak działa forma krawiecka, ale w pozostałych przypadkach odpowiedź na obydwa pytania to:
a) tak i tak (jeżeli ksero nie zmieniło skali)
b) tak i nie (w komputerze figura jest raczej mniejsza)
c) tak i tak
d)
e) tak i nie (w aparacie figura jest raczej mniejsza)
f) tak i nie (grafoskop powiększa)

2.Podaj przykłady przedmiotów i sytuacji z życia codziennego, w których ważną funkcję pełni pojęcie przystawania figur.

klucz do dziurki od klucza


4.Czy prosta i półprosta to figury przystające ? Odpowiedź uzasadnij.

nie, ponieważ półprosta ma początek, a prosta nie ma początku ani końca, więc nie można przedstawić jednej figury za pomocą drugiej

6.Rozstrzygnij, czy prostokąt i równoległobok o jednakowych długościach boków są przystające.

nie, ponieważ równoległobok ma inny kształt niż prostokąt (te figury są przystające tylko, gdy ich przekątne są takie same.
1 5 1