Na nitce o wytrzymałość F=19,6 N/mm² i powirzchni przekroju s=0,5mm² wiruje ciało o masie m=50 g , zataczając w płaszczyźnie pionowej okrąg o promieniu r=75 cm . Ile obrotów na sekundę może najwyżej wykonać to ciało , aby nie zerwać nitki ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T00:54:36+02:00
F=19,6 N/mm²
S=0,5mm²
m=50 g = 0,05 kg
r=75 cm = 0,75 m
t=1s
T=t/n
n=? <---- ilość obrotów
F=19,6N/mm²·0,5mm²=9,8N
p=F·t
p=m·V
F=p/t=m·V/t
F·t/m=V
V=2·π·r/T

F·t/m=2·π·r/T
F·t/m=2·π·r·n/t
F·t²/2·π·r·m=n
n=(9,8N·(1s)²)/(2·3,14·0,75m·0,05kg)=41,61358811≈41
Odp: W ciągu 1 sekundy ciało może obrócić się maksymalnie 41 razy (nie można zaokrąglić w górę, jak to jest w zwyczaju, ponieważ wtedy nitka zerwałaby się).
1 1 1