Odpowiedzi

  • Olgu
  • Rozwiązujący
2010-04-08T14:04:44+02:00
Działalność rzeki w dolnym biegu jest korzystna ze względu na akumulację osadów
*dzięki akumulacji osadów tworzą się żyzne gleby mady co sprzyja rozwojowi rolnictwa
*dzięki akumulacji osadów powiększa się terytorium państwa