Odpowiedzi

2009-11-02T20:24:35+01:00
Ustrojem politycznym w Atenach była Demokracja, czyli władza ludu. Władzę mieli prawo sprawować wszyscy obywatele czyli mężczyźni pochodzący z Aten. Zgromadzenie ludowe zwane było eklezją. Zbierali się oni tylko kilka razy do roku, aby omówić dane uchwały i każdy mógł wypowiedzieć się na temat danego projektu i przekonywac do swojej racji.
Ustrój polityczny w Rzymie nazywany był Republiką, oznaczającą "rzecz wspólną" dla wszystkich Rzymian. O najważniejszych sprawach państwa decydowało zgromadzenie ludowe, w którym udział brali wszyscy obywatele. Zgromadzenie nie miało jednak tak jak w Atenach stałych terminów obrad i zbierało się tylko wtedy, gdy zostało zwołane przez uprawnionego do tego urzędnika. obywatele jednaj nie mogli zgłaszać żadnych poprawek.