1. Napisz wzory sumaryczne i podaj nazwy alkoholi, które mają:
a) 4 atomy węgla w cząsteczce,
b) 8 atomów węgla w cząsteczce,
c) 3 atomy węgla w cząsteczce.
2. Napisz i uzupełnij równania reakcji:
a) półspalania kw. masłowego,
b) otrzymania estru o nazwie: mrówczan propylu,
c) hydrolizy estru o nazwie: octan butylu.
3.Podaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne kwasow karboksylowych o:
a) 6 atomach węgla w cząsteczce,
b) 9 atomach węgla w cząsteczce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T23:56:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Napisz wzory sumaryczne i podaj nazwy alkoholi, które mają:
a) 4 atomy węgla w cząsteczce,
C4H9OH...butanol
b) 8 atomów węgla w cząsteczce,
C8H17OH...oktanol
c) 3 atomy węgla w cząsteczce.
C3H7OH....propanol

2. Napisz i uzupełnij równania reakcji:
a) półspalania kw. masłowego,
C3H7COOH + 3O2---->4CO + 4H2O
b) otrzymania estru o nazwie: mrówczan propylu,
HCOOH + C3H7OH----->HCOOC3H7 + H2O (na strzałce"stęż. H2SO4")
c) hydrolizy estru o nazwie: octan butylu.
CH3COOC4H9 + H2O----->CH3COOH + C4H9OH

3.Podaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne kwasow karboksylowych o:
a) 6 atomach węgla w cząsteczce,
C5H11COOH....kwas heksanowy
b) 9 atomach węgla w cząsteczce.
C8H17COOH....kwas nonanowy
6 4 6