Odpowiedzi

2010-04-07T23:52:37+02:00
Apostołów było 12

* Szymon
* Andrzej
* Jakub
* Jan Ewangelista
* Filip z Betsaidy
* Bartłomiej
* Tomasz
* Mateusz
* Jakub
* Szymon Kananejczyk
* Juda
* Judasz6 4 6
2010-04-07T23:55:46+02:00
Szymon
Tomasz
Mateusz
Jan
Bartłomiej
Andrzej
Judasz Iskariota
Jakub
Tadeusz
APOSTOŁÓW BYŁO DWUNASTU
10 1 10
2010-04-07T23:57:37+02:00
Było 12 apostołów
1. Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
2. Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
3. Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
4. Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
5. Filip z Betsaidy
4 3 4