Ze zbioru cyfr {1,2,3,4} wybieramy losowo dwie cyfry i zapisujemy je kolejno jedna po drugiej tak, że powstają liczby dwucyfrowe.
a) oblicz ile różnych liczb dwucyfrowych można w ten sposób otrzymać
b) oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzona liczba jest niepatrzysta
c) oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia ,że utworzona liczba jest podzielna przez 2 i 3

1

Odpowiedzi

2010-04-08T00:08:57+02:00
Rozumiem, że losujemy bez zwracania:
a)
Ω = 4 * 3 = 12
w I losowaniu mamy 4 do wyboru, a w II już tylko 3

b)
B = 2 * 3 = 6
nieparzysta ma cyfrę jedności nieparzystą, stąd 2 możliwości, a na dziesiątkach dowolnie więc 3 możliwości (jedną już wylosowaliśmy na jedności)
P(B) = B/Ω = 6/12 = 1/2

c)
C - {12, 42, 24} - tylko te są parzyste i jednocześnie podzielne przez 3
C = 3
P(C) = C/Ω = 3/12 = 1/4