Proszę o pilną i jak najszybszą pomoc w rozwiązaniu
1 rozwiąż równania:

a 3x²= -2
b -4x²+4x-1=0
c x²-3x=0
d (4+x)(6-3x)(15+x)=0
e x³+x²-10x-10=0

2 rozwiąż nierówność

a -2x²+9x-9<0
b x²-2x+1≥0y=1-x²
c -2x²-1≥0

3 narysuj wykres funkcji y=1-x²

1

Odpowiedzi

2010-04-08T07:47:00+02:00
A 3x²= -2/:3
x²=-2/3 brak rozwiązań w R
b -4x²+4x-1=0
Δ=16+16=32
√Δ=4√2
x1=-4-4√2/-8=(1+√2)/2
x2=-1+√2/-2=( 1-√2)/2
c x²-3x=0
x(x-3)=0
x=0, x=3
d (4+x)(6-3x)(15+x)=0
x=-4, x=2, x=-15
e x³+x²-10x-10=0
x²(x+1)-10(x+1)=0
(x+1)(x²-10)=0
(x+1)(x-√10)(x+√10)=0
x=-1, x=√10, x=-√10


a -2x²+9x-9<0
Δ=81-4*2*9
Δ=81-72
Δ=9
√Δ=3
x1=-9-3/-2=-12/-2=-6
x2=-9+3/-2=-6/-2=3

b x²-2x+1≥0y=1-x²
2x²-2x≥0
2x(x-1)≥0
x=0, x=1

c -2x²-1≥0/:(-1)
2x²+1≤0
2x²≤-1/:2
x²≤-1/2 sprzeczność3 narysuj wykres funkcji y=1-x²
M. zerowe
x=1, x=-1
Punkt przecięcia z osią OY
y=1