Zad. 1.
Dany jest trójkąt o bokach 18cm, 21 cm i 27 cm. Jeżeli najkrótszy i najdłuższy bok tego trójkąta wydłużymy o x cm, to otrzymamy trójkąt prostokątny. Oblicz x.

Zad. 2.
Która liczba jest największa?
a) 2√3 cm, 4√2 cm, 7cm
b) 6 cm, 2√2 cm, 2√11 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T07:07:38+02:00
1.x=2
2.a=7
b=2 pierwiastki z 11