Odpowiedzi

2010-04-08T09:16:21+02:00
Bolesław Krzywousty.
Temat: Książę Polski - Bolesława Krzywousty.


B. Krzywousty panował w dynastii piastów. Jego ojcem był Władysław I Herman. Bolesław miał 14 dzieci i dwie żony: Zbysławę Światopełkówną
i Salomea z Bergu.
Bolesław K był księciem polski od 1102 r. Objął władzę wraz ze swym bratem Zbigniewem. Wkrótce go wygnał i zjednoczył całą Polskę.

Możesz zadać takie zagadki:
1. Jak nazywała się matka B.K?
odp.Judyta czeska
2. Od kiedy B.K. panował w Polsce?
odp. od 1107
3. Do kiedy panował B.K?
do 28 października 1138
4, Wymień conajmniej 3 imiona dzieci Bolesława?
Odp. Władysław II Wygnaniec
NN (córka)
Leszek
Ryksa
NN (córka)
Kazimierz tzw. Starszy
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Gertruda
Henryk Sandomierski
Dobroniega Ludgarda
Judyta
Agnieszka
Kazimierz II Sprawiedliwy

5. Jak miał na imię brat Bolesława?
odp. Zbigniew
6. Gdzie prawdopodobnie zmarł Zbigniew?
odp. w Tyńcu

Taka moja propozycja. Domysl do tego coś jeszcze.