Odpowiedzi

2010-04-08T13:25:58+02:00
Na przestrzeni minionych wieków powstało wiele tez i hipotez dotyczących ewolucjonizmu. Jedną z nich jest przekonanie o tym, że życie jest procesem ciągłym, powstającym z martwej materii (SAMORÓDZTWO). Inna zakłada, że świat to wynik jednorazowego aktu twórczego dokonanego przez Boga.