Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T11:47:45+02:00
Zad.1.
tu musi być błąd i zamiast k² powinno być x²
wówczas:
4x²-16x+9=0
Δ=16²-16*9=16(16-9)=16*5=(4√5)²
x₁=[16+4√5]/16=1+¼√5
x₂=[16-4√5]/16=1-¼√5

zad.2.
x+y=12
x²+y²=74

x=12-y
(12-y)²+y²=74
144-24y+2y²=74
2y²-24y+70=0
y²-12+35=0
Δ=144-140=4=2²
y₁=[12+2]/2=7
y₂=[12-2]/2=5

y=7
x=5
lub odwrotnie
Odp. Te liczby to 5 i 7.