Na jaką odległość od powierzni Ziemi należy wynieść ciało aby siła przyciągania zaimskiego zmalała czterokrotnie.

Na jakiej wysokości od powierzni Ziemi przyspieszenie grawitacyjne jest czterokrotnie mniejsze od znanego przyspieszenia ziemskiego.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T11:05:54+02:00
M-masa ziemi
R-promien ziemi

F1=G*M*m/R² -sila na powierzchni ziemi
F2=G*M*m/(R+h)² -sila na na wysokosci h nad powierzchnia ziemi

F2=F1/4
G*M*m/(R+h)² = 1/4*G*M*m/R²
1/(R+h)² = 1/(2R)²
(R+h)² = (2R)²
R+h=2R
h=R

ODP
należy wynieść na odleglosc h=R tzn rowna promieniowi ziemi

Przyspierzenie ziemskie to natezenie pola grawitacyjnego
tj stosunek sily do masy

Korzystajac z poprzedniego zadnia
g=F1/m
a=F2/m
jezeli a=1/4g→F2=1/4F1
taki sam warunek jak w/w

przyspieszenie grawitacyjne jest czterokrotnie mniejsze od znanego przyspieszenia ziemskiego na wysokosci h=R