1.Dany jest okrąg o promieniu 10.O ile zwiększy się długość okręgu jeśli promień:
a) zwiększymy o 2 b) zwiększymy 2 razy


Koń biega po padoku na lonży o długości 4m. Przyjmij π≈ 22/7
a) jaką drogę pokonał ten koń , jeśli przebiegł 5 okrążeń?
b)ile okrążeń powinien przebiec koń , aby dystans, jaki pokona, był większy niż 10 km?


3.Oblicz ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
a)o promieniu 0,2m
b) o średnicy 2,2m
c) o obwodzie 3π/4

1

Odpowiedzi

2009-11-02T20:42:01+01:00
1.
l=2'Pi'r
r1=10

(wszystko w przybliżeniu)

l1=2*3.14*10=62.8

a) 10+2=12
r2=12
l2=2*3.14*12=75,36

75,36-62.8=12.56

Zwiększy się o 12.56.

b) r3=2*10=20
l3=2*3.14*20=125.6
125.6-62.8=62.8

Zwiększy się o 62.8 (dwa razy).
10 2 10