Przetumacznie mi to please .
Tania tells a friend their ghost story.
Well,it started like this.One day,Adam showed us a family photo.
Right.
He told us about his great uncle,Toby.His girfriend died when he was young and he never married.But now his ghost appears in his old house.
Really?
Yeah,with a candle and some flowers for his girlfriend,So,we decided to look for the ghost.We went to the house and it was very scary.We were inside when we heard a strange noise.
Oh no!
We ran into the street nad then Rachel had an idea. We decided to wait outside and after five minutes a person came out of the house.
Who?
It was Bart!When he saw us, he laughed.We were so angry.But suddenly a light came on in the upstairs window!
Oh no!
It was the ghost! He was carrying a candle and flowers!
No!
Honestly! We were really scared-especially Bart! We ran away really fast.Now I believe in ghosts.
Mm,I'm not sure

2

Odpowiedzi

2010-04-08T10:09:42+02:00
Tania mówi przyjaciel ich historią o duchach. Cóż, zaczęło się jak this.One dzień, Adam pokazał nam zdjęcie rodziny. Right. Opowiedział nam o jego wuj, girfriend Toby.His zmarła, gdy był młody i nigdy nie married.But teraz jego duch pojawia się w jego starym domu. Naprawdę? Tak, ze świecą i kwiaty dla swojej dziewczyny, więc zdecydowaliśmy się szukać ghost.We poszedł do domu i był bardzo scary.We były wewnątrz, kiedy dowiedzieliśmy się dziwny dźwięk. O nie! Pobiegliśmy na ulicę nad Rachel następnie wpadł na pomysł. Zdecydowaliśmy się poczekać na zewnątrz i po pięciu minutach osoba wyszła z domu. Who? To Bart! Kiedy nas zobaczył, że laughed.We tak angry.But nagle wszedł na światło w oknie na piętrze! O nie! To był duch! W ręku trzymał świecę i kwiaty! Nie! Szczerze! Byliśmy bardzo przestraszony, zwłaszcza Bart! Uciekliśmy naprawdę fast.Now wierzę w duchy. Mm, nie jestem pewien
2010-04-08T10:13:42+02:00
Tania mówi przyjaciel ich historią o duchach.
Cóż, zaczęło się jak this.One dzień, Adam pokazał nam zdjęcie rodziny.
Prawo.
Opowiedział nam o Jego wuj, girfriend Toby.His zmarła, gdy był młody i nigdy nie married.But teraz jego duch pojawia się w jego starym domu.
Naprawdę?
Tak, ze świecą i kwiaty dla swojej dziewczyny, więc zdecydowaliśmy się szukać ghost.We poszedł do domu i był bardzo scary.We były wewnątrz, kiedy usłyszeliśmy dziwne odgłosy.
O nie!
Pobiegliśmy na ulicę nad Rachel następnie wpadł na pomysł. Zdecydowaliśmy się poczekać na zewnątrz i po pięciu minutach osoba wyszła z domu.
Kto?
To był Bart! Kiedy nas zobaczył, że laughed.We tak angry.But nagle wszedł na światło w oknie na piętrze!
O nie!
To był duch! W ręku trzymał świecę i kwiaty!
Nie!
Szczerze! Byliśmy bardzo przestraszony, zwłaszcza Bart! Uciekliśmy naprawdę fast.Now wierzę w duchy.
Mm, nie jestem pewien