Odpowiedzi

2010-04-08T11:16:15+02:00
M cukru (masa molowa) = 12*12+22*1+11*16= 144+22+176=342 g/mol
m = 1 kg = 1000g

a) 1 mol - 342g
x - 1000g
x = 2,92 mola

b) 1 mol - 6,02 * 10 do 23 (potęgi) -cząsteczki
2,92 mola - x (cząsteczek C12 H22 O11)
x = 17, 57 * 10 do 23 (potęgi)