Jaka jest wartość siły , która działając na ciało o masie 2K,nadaje mu przyspieszenie 2 metry na sekunde do kwadratu .
a.1n c.4n
b.2n d.10n
proszę z obliczeniami .
I jeszcze podpunkt b.
Lokomotywa o masie 200t rusza ze stacji i w ciąu pierwszej minuty przebywa jedną trzecią kilometra.Zakładając , że ruch jest jednostajnie przyśpieszony , oblicz siłę ciągu silników lokomotywy.Tarcie pomiń.
Proszę o szybka odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-11-02T20:48:54+01:00