Odpowiedzi

2010-04-08T10:37:25+02:00
Logarytm ilorazu liczb dodatnich jest równy różnicy logarytmów dzielnej i dzielnika przy tej samej podstawie.

np.: log 5 50 – log 5 2 = log 5 (50 : 2) = log 5 25 =2
34 4 34