Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T13:43:57+02:00
This morning telephoned Mr. Michael Wentink. He asked that I passed that the meeting must be postponed for a week, due to stay in hospital for serious illness. He also asked here is to call him in the evening, as it previously could not.

Very thanks in advance for the trouble.

(Dzisiaj rano dzwonił pan Michał Wentink. Prosił, abym przekazał, iż spotkanie musi przełożyć na za tydzień, z powodu pobytu w szpitalu przez ciężką chorobę. Prosił także o to, aby zadzwonić do niego wieczorem, gdyż wcześniej nie może.

Z góry bardzo dziękuje za fatygę. )