Przeczytaj tekst.

1.When murderer Daniel Mitchem escaped from prison in New Mexico, USA he went to his house and hid.At first the police didn't find in the house, but they looked for him in the fridge when Mitchem's young daughter said, 'Daddy' in there!' Mittchem was very cold when the police arrested him.

2.Police in Sweden stopped a woman at an airport because they suspected he of smuggling.The woman had 65 baby snakes in her clothes.When the police asked her about the snakes, thewoman confessed, ' I wanted to start a snake farm, ' she said.

3.A robber in Brazil planned to steal some music equipment from a social club.First he stole a car and then he went to the club. He found the music equipment, but he also found a lot of food. He ate some chicken and some ice cream, and then he drank 30 glasses of beer. What did the police discover when they went to the club the next morning? The robber alseep on the floor!

4.Two armed robbers tried to steal money from the shop in New York City, but they didn't succeed. One of them shot his partner by accident, and they started to argue. The police coon arrived and they arrested both men.


Odpowiedz na pytania
1.Where was Daniel Mitchem before he went to his house?
2.How was he when the police found him?
3.When did the smuggler want to do with the snakes?
4.What did the Brazilian robber do before he went to the club?
5.What did he do in the club?
6.Why didn't the robbers steal any money from the shop in New York?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T11:36:53+02:00
Słuchaj ja to przetłumaczyłam zrobisz dalej ? Przedłumaczone jest tak :
1.W przypadku, gdy zabójca Daniel Mitchem uciekł z więzienia w Nowym Meksyku, USA udał się do domu i hid.At pierwszy policja nie znalazła w domu, ale szukał go w lodówce, gdy córka Mitchem powiedział, "Daddy "tam!" Mittchem było bardzo zimno, gdy policja aresztowała go.

2.Police w Szwecji zatrzymał kobietę na lotnisku, ponieważ podejrzewa go o smuggling.The kobieta 65 baby węży w swoim clothes.When policji poprosił ją o węże, thewoman wyznał: "chciałem zacząć węża gospodarstwo" powiedziała.

3.A bandyta w Brazylii planuje ukraść trochę muzyki z urządzeń socjalnych club.First że ukradł samochód, a następnie udał się do klubu. Stwierdził on, sprzęt muzyczny, ale również, dużo jedzenia. Zjadł kilka kurczaka i lody, a potem wypił 30 szklanki piwa. Co policja odkryć, gdy poszedł do klubu następnego ranka? Alseep bandyta na podłodze!

4.Two uzbrojonych złodziei próbowała ukraść pieniądze ze sklepu w Nowym Jorku, ale nie udało się. Jeden z nich zastrzelił swoją partner przez przypadek, i zaczęli argumentować. Coon przyjechała policja i aresztowali obydwu mężczyzn.


Na pytania Odpowiedz
1. W przypadku gdy został Daniel Mitchem zanim udał się do domu?
2.Jak miał, gdy policja znalazła go?
3.Jeżeli nie przemytnik chcesz zrobić z wężami?
4. Jakie było brazylijski bandyta zrobić przed udał się do klubu?
5. Jaki zrobił w klubie?
6.Why nie rabusiów kradzieży pieniędzy ze sklepu w Nowym Jorku?
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Dziękujemy za przesłanie propozycji tłumaczenia do serwisu Tłumacz Google.