Odpowiedzi

2010-04-10T11:21:04+02:00
Józef Piłsudzki (1867-1935)-pochodził z rodziny ziemiańskiej osiadłej na Wileńszczyźnie . W 1885 r rozpoczął studnia medyczne na uniwersytecie w Charkowie, gdzie związał się z młodzieżowym ruchem socjalistycznym. W 1887 r został za to aresztowany i zesłany 5 lat na Syberię . Po powrocie z zesłania wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i wielokrotnie wybierany był do Cendralnego Komitetu Robotniczego.Zajmował się także redagowaniem "Robotnika"-organu prasowego swojej partii. W 1900 r został za to aresztowany w Łodzi przez władze carskie, ale po roku udało my się zbiec z więzienia. Wyjechał wtedy do Galicjii , gdzie powołał PPS-Organizacja Bojowa,a następnie PPS-Frakcja Rewolucyjna , której głównym celem była walka o niepodległość Polski. W walce przeciwko Rosji stosowano głównie metody terrorystyczne,strajki (rewolucja 1905-1907 r ) , ale podjęto też zabiegi dyplomatyczne : w 1904 r .Piłsudski wyjechał do Japonii i rozmawiał tam o wspólnym wystąpieniu przeciwko carowi. Zbliżającą się I woja światową Piłsudski postrzegał jako szansę dla sprawy polskiej - był zwolennikiem tzw. orientacji poaustryjackiej. Był współautorem planu bitwy warszawskiej i kontrofensywy. Doprowadził do podpisania układó o nieagresji z ZSRR i Niemcami. W polityce wewnętrznej opowiadał za silną władzą wykonawczą i ograniczeniem roli parlamentu, czzego wyrazem była uchwalona w 1935 r konstytucja kwietniowa. Po śmierci został pochowany na Wawelu, ale jego serce , zgodnie z ostatnią wolą, pochowano w grobie matki na cmentarzu w Wilnie.
149 3 149