1.Malwina kupiła pod koniec maja pierwsze czereśnie. za 20 dag zapłaciła 1,60zł. w czerwcu czereśnie były już dwa razy tańsze. ile kosztował 1 kg czereśni w czerwcu?
a 8
b 0,8
c 4
d 0,4
2.Jesienią świstak gromagi pod skurą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż masę swego ciała. na początku lata świstak waży 3kg. ile kg będzie ważył tuż przed zapadnęciem w sen zimowy?
a 2
b 5
3. podczas mroźnej zimy uczniowie planowali użądzić lodowisko na boisku szkolnym. ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24m na 35m. na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40l wody. woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000l. ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko? ile najmniej razy musiała by przyjechać cysterna,aby przywieźć cało potrzebną wodę?
4.Pierwsze polskie programy telewizyjne były oglądane na ekranach mających kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 12cm na 18cm. na której odpowiedzi jest przedstawiony telewizor w skali od 1:6?
a 2cm na 3cm
b 2cm na 2,5cm
c 2cm na 2cm
d 1,5cm na 2cm
5. pudełko po telewizorze ma wysokość 64cm i podstawę o wymiarach 60 cm i 70 cm. marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry w strzałki. ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. jaki jest promień tego kołA?
a 60 cm
b 32 cm
c 64
d inna odpowiedź ( napisać jaka)
6. teks do zadań
badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy pewnego regionu spędzali przed telewizorem srednio po 30 godzin miesięcznie, z czego 60% przeznaczali na oglądanie filmów.

Średnio po ile godz miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?
a 3
b 5
c 15
d 18
7.Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. obliczył, że to 2/9 jego czasu wolnego. ile czasu wolnego dziennie ma artur?
a 80 min
b 6 godz
c 3 godz
d 20 min

3

Odpowiedzi

2010-04-08T11:55:30+02:00
1-c
2-b
4-a
5-b
6-d,
7 niewiem
3 niewiem
ale pomyś♥le
2 3 2
2010-04-08T11:59:42+02:00
1.Malwina kupiła pod koniec maja pierwsze czereśnie. za 20 dag zapłaciła 1,60zł. w czerwcu czereśnie były już dwa razy tańsze. ile kosztował 1 kg czereśni w czerwcu?
a 8
b 0,8
c 4 <---- poprawne
d 0,4
2.Jesienią świstak gromagi pod skurą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż masę swego ciała. na początku lata
świstak waży 3kg. ile kg będzie ważył tuż przed zapadnęciem w sen zimowy?
a 2
b 5 <--- poprawne
3. podczas mroźnej zimy uczniowie planowali użądzić lodowisko na boisku szkolnym. ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24m na 35m. na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40l wody. woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000l. ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko? ile najmniej razy musiała by przyjechać cysterna,aby przywieźć cało potrzebną wodę?
4.Pierwsze polskie programy telewizyjne były oglądane na ekranach mających kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 12cm na 18cm. na której odpowiedzi jest przedstawiony telewizor w skali od 1:6?
a 2cm na 3cm <--- poprawne
b 2cm na 2,5cm
c 2cm na 2cm
d 1,5cm na 2cm
5. pudełko po telewizorze ma wysokość 64cm i podstawę o wymiarach 60 cm i 70 cm. marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry w strzałki. ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. jaki jest promień tego kołA?
a 60 cm
b 32 cm
c 64 <--- poprawne
d inna odpowiedź ( napisać jaka)
6. teks do zadań
badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy pewnego regionu
spędzali przed telewizorem srednio po 30 godzin miesięcznie, z czego 60% przeznaczali na oglądanie filmów.

Średnio po ile godz miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?
a 3
b 5
c 15
d 18 <--- poprawne
7.Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. obliczył, że to 2/9 jego czasu wolnego
. ile czasu wolnego
dziennie ma artur?
a 80 min
b 6 godz
c 3 godz <--- poprawne
d 20 min
1 5 1
2010-04-08T12:09:34+02:00
1.zadanie odpowieć c) ponieważ 80gr*5=4zł
20dag=0,2 kg :)
Zadanie 2Odpowiedz B
Zadanie 3_ 24*35=840m
Pole 840m
840*40=33600l
33600/5000=6,72
odp trzeba conajmniej 7 razy
zadanie 4 odp B
zadanie5 odpowiedz 60cm
zadanie 6 D
zadanie 7 80 minut