Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T11:58:35+02:00
Ja opisze dla ciebie BARANKA BOŻEGO
Baranek Boży tytuł, którego w Nowym Testamencie używał wobec Jezusa Chrystusa Jan Chrzciciel . Jest to odwołanie do nauki starotestamentowej, w której ofiara z baranka jest ofiarą składaną Bogu i ważnym elementem celebracji święta Paschy . Baranek Boży symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości.

Agnus (łac. Baranek) w połączeniu z dopełniaczem słowa Deus (łac. Bóg) - Dei - tworzy znane wyrażenie Agnus Dei, co dosłownie znaczy Baranek Boga, choć w języku polskim zwykle tłumaczone jest za pomocą przymiotnika: Baranek Boży. Wyrażenie to pochodzi z łacińskiej Biblii w tłumaczeniu świętego Hieronima, gdzie .
W Polsce agnusek (od nazwy łacińskiej) to baranek wielkanocny – medalik z wosku poświęcony przez papieża, z odciśniętą na awersie podobizną Jana Chrzciciela, a na rewersie Baranka. Medalik miał chronić przed złem i chorobami. Do dnia dzisiejszego w Wielką Sobotę święci się figurki baranka – symbolu niewinności Chrystusa, wykonaną z masła, cukru, ciasta itp.

Ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Jezusa Chrystusa przedstawiano w formie baranka, nieznany jest jego rzeczywisty wygląd. Współczesne powszechnie akceptowane wyobrażenie mężczyzny z długimi włosami i niewielkim zarostem.
1 5 1
2010-04-08T12:00:45+02:00
Jajka i zielone gałązki - symbole nowego życia.

Chleb - przypomina nam Ciało pana Jezusa.

Baranek - jest znakiem ofiary Zbawiciela.

Przyprawy - symbolizują gorzkie ziola, które spożywali Izraelici w noc wyjścia z niewoli egipskiej.

Wędlina - przypomina nam o mięsie z baranka.