Krok dorosłego człowieka ma przeciętnie 3/4m długości.Ile króoków zrobi dorosły człowiek jęśli przejdzie
a)52 1/2m
b)37 1/2m
c)7 1/2m
Ile metrów przejdzie człowiek stanowiąc
a) 25kroków
b) 3 1/2
c)100
d)20 kroków

2 W klasie V jest 14 dziewcząt i 12 chłopców.Jaką część wszystkich uczniów klasy V stanowią chłopcy.

3 Metr płótna kosztuje 13 1/2zł.Ile trzeba zapłacić za
a)4m
b)10m
c)6m
d)2 1/2m

4 Statek płynie ze stała prędkością 24 mile na godzine.Oblicz ile mil morskich przepłynie ten statek w ciągu
a)5h
b3h
c)1 1/4h
d)3/4h

3

Odpowiedzi

2010-04-08T12:08:44+02:00
Z.2
dane:
14-liczba dziwecząt
12- liczba chłpoców
Jaką cześc klasy stanowią chlopcy \?
12+14=2odp chłopcy stanowią 12/26 klasy
z. 3
13,50 razy 4 =54 zł
b) 13,50 razy 10 =135zł]
c)13,50 razy 6 = 81
d)13,50 razy 2 1/2 =33,75
2010-04-08T12:08:46+02:00
52,5:0,75=70kr
37,5:0,75=50
7,5:0,75=10
b
25x0,75=18,75m
3,5x0,752=2,625
100x0,75=75
20x15
2
12/26 = 6/13
3
4x13,5=54zł
10x13,5=135
6x13,5=81
2,5x13,5=33,75
4
5x24=120mil
3x24=72
1,25x24=30
0,75x24=18
2010-04-08T12:17:45+02:00
Zad1
52 1/2:3/4 =70
37 1/2:3/4=50
7 1/2:3/4=10

25*3/4=18 3/4
3 1/2 * 3/4=2 5/8
100*3/4=75
20*3/4=15
zad2
14 + 12=26
12/26=6/13
odp.:chłopcy stanowią 6/13 klasy
zad3
4*13 1/2=54
10*13 1/2=135
6*13 1/2=81
2 1/2*13 1/2 =33.75
zad4
5*24=120
3*24=72
1 1/4*24=30
3/4*24=18