Nie chce mi się myśleć .
b)
Zamień procent na ulamki zwykle nieskracalne:
8%
25%
35%
10%
40%
15%
75%
80%
12%

c)
Zamień podane ulamki na procenty:
1/4
1/2
3/4
1/5
3/20
7/25
0,27
0,08
0,6
.
PrOszęę szybkO .
To na jutrO . ;
Daam naaj . ;**
^^

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T12:20:39+02:00
8% = 8/100 = 2/25
25% = 25/100 = 1/4
35% = 35/100= 7/20
10% - 10/100 = 1/10
40% = 40/100 = 2/5
15% = 15/100 = 3/20
75% = 75/100 = 7/25
80% = 80/100 = 4/5
12% = 12/100 = 3/25

1/4 = 25%
1/2 = 50%
3/4 = 75%
1/5 = 20 %
3/20 = 15%
7/25 = 75%
0,27 = 27%
0,08 = 8%
0,6 = 60%

proszee ;*
1 5 1
2010-04-08T12:23:54+02:00
8%-(dwie dwudzieste piąte)
25%-(jedna czwarta)
35%-(siedem dwudziestych)
10%-(jedna dziesiąta)
40%-(dwie piąte)
15%-(trzy dwudzieste)
75%-(trzy czwarte)
80%-cztery piąte
12%-trzy dwudzieste piąte
c)
1/4-25%
1/2-50%
3/4-75%
1/5-20%
3/20-15%
7/25-28%
0,27-27%
0,08-8%
0,6-60%
2010-04-08T12:27:12+02:00
B)
8%=2/25
25%=1/4
35%= 7/20
10%=1/10
40%= 1/5
15%=3/20
75%=3/4
80%=4/5
12%=6/50
c) 1/4=25%
1/2=50%
3/4=75%
1/5=20%
3/20=15%
7/25=28%
0,27=27%
0,08=8%
0,6=60%
Proszę ;)
1 5 1