1.)jeden i dwie trzecie odjac 0.5 =
2.)dwie i dwie trzecie razy trzy ósme - 1 =
3.)jeden i trzy czwarte : 7 + 2.75 =
4.)jeden - trzy czwarte razy osiem dziewiatych =
5.)siedem-dwie i jedna druga razy 0,4 =
6.)0,27 razy dziesiec - 7 : 10 =
7.)0,32 : 0,08 + cztery razy 0,25 =
8.)0,3 razy 1,2 + 0,144 : 0,6 =
9.)(piec dziewiatych - 0,5 ) : jedna ósma =
10.)dwa - dwie piąte razy jedna i dwie trzecie =
11.)dwie dziewiąte razy 4,5 =
12.)0,2 razy (pięć i jedna druga - 3,7 ) =

wazne na dzis

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:53:33+02:00
1.) 1 2/3 - 0,5 = 1 4/6 - 3/6 = 1 1/6
2.) 2 2/3 * 3/8 - 1 = 8/3 * 3/8 - 1 = 1 - 1 = 0
3.) 1 3/4 : 7 + 2,75 = 1,75 : 7 + 2,75 = 0,25 + 2,75 = 3
4.) 1 - 3/4 * 8/9 = 1 - 2/3 = 1/3
5.) 7 - 2 1/2 * 0,4 = 7 - 2,5 * 0,4 = 7 - 1 = 6
6.) 0,27 * 10 - 7 : 10 = 2,7 - 0,7 = 2
7.) 0,32 : 0,08 + 4 * 0,25 = 4 + 1 = 5
8.) 0,3 * 1,2 + 0,144 : 0,6 = 0,36 + 0,24 = 0,6
9.) (5/9 - 0,5) : 1/8 = (10/18 - 9/18) : 1/8 = 1/18 * 8 = 4/9
10.) 2 - 2/5 * 1 2/3 = 2 - 2/5 * 5/3 = 2 - 2/3 = 1 1/3
11.) 2/9 * 4,5 = 2/9 * 9/2 = 1
12.) 0,2 * (5 1/2 - 3,7 ) = 0,2 * (5,5 - 3,7) = 0,2 * 1,8 = 0,36
1 5 1