5).Zapytaj kolegę(koleżankę)po rosyjsku:
-o aktualną godzinę
-o której godzinie przyjechał/a do domu
-o której godzinie poszedł/poszła po zakupy
-o której godzinie wstał w niedziele
6)Pogratuluj po rosyjsku:
-Ani-dostania się do szkoły średniej i życz jej powodzenia w nauce.
...............................................................................
-Piotrowi-otrzymania dyplomu i życz mu powodzenia w pracy i w
życiu osobistym.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T13:18:55+02:00
5.
- который в настоящее время?- która jest teraz godz.
-какое время вы приходите домой?-o któej godzinie przyjechałeś...
-какое время вы идете за покупками?- o której godzinie poszedłeś...
-какое время вы встали на воскресенье?- o której godzinie wstałeś...

6. Gratulacje dla Ani - Энн, Сердечно поздравляю Вас, что Вы получили в школу. Это действительно большой успех. Желаю вам успехов в учебе и получить целый ряд ярких и высокой производительности.


Dla Piotra- Сердечно поздравляю вас получить диплом. Я желаю вам успехов в вашей работе и личной жизни и дальнейших успехов. (Serdecznie gratuluję ci otrzymania dyplomu. Życzę ci powodzenia w pracy i w życiu osobistym, a także dalszych sukcesów. )