Odpowiedzi

2010-04-08T13:10:06+02:00
Pierestrojka- przebudowa,
-potoczna rosyjska nazwa procesu liberalizacji systemu komunistycznego, przebudowa życia gospodarczego i politycznego w Związku Radzieckim.
głasnost-jawność,
-szybko wyzwoliła ona zmiany w sowieckiej polityce zagranicznej, doprowadzając do porozumień rozbrojeniowych z USA, wycofania wojsk radzieckich z Afganistanu i przyzwolenia w 1989 r. na upadek komunizmu z krajach układu warszawskiego.
uskrojenije-przyspieszenie,
-z biura partyjnego usunął starszych prominentnych działaczy a kluczowe stanowiska obsadził swoimi ludźmi.Zmiany kadrowe dokonane zostały także na niższych szczeblach w krajach, obwodach i rejonach.
Polityka głasnosti doprowadziła do niezadowolenia społecznego. Społeczeństwo dowiedziało się o różnicach i zapaści cywilizacyjnej, jaka dzieli ich od innych krajów, o nadużyciach finansowych o malwersacjach o korupcji. Ludzie nie ufali rządzącym i nie mieli już nadziei,dodatkowo napiętą sytuację pogorszyły strajki robotników.
15 3 15