Wykres- raczej prosty.

zadanie:

DOKŁADNE omówienie wykresu.

( wykres z przyrostu naturalnego)

wykres z zadania 1.

+załącznik.

proszę, aby napisać o tym wykresie wyczerpująco, bo mam go przedstawić w piątek przed całą klasą na ocenę..
proszę o dokładne omówienie każdej fazy.

;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Olgu
  • Rozwiązujący
2010-04-08T13:58:06+02:00
FAZA I
Cechuje się wysokim przyrostem zarówno urodzeń jak i zgonów, przez co przyrost naturalny jest niski.
Wysoki współczynnik urodzeń wywołany jest wysokim wskaźnikiem dzietności (dzietność kształtuje się powyżej 6), zaś wielkość wzkaźnika zgonów jest efektem głodu, wojen, epidemii oraz braku odpowiedniej opieki medycznej. W europie faza ta, zakończyła się w XVIIIw, a obecnie znajdują się w niej plemiona prowadzące koczowniczy tryb życia (np. prymitywne społeczności Nowej Gwinei czy Amazonii)

FAZA II
Dalej utrzymuje się bardzo wysoki współczynnik urodzeń, lecz dzięki rozpowszechnieniu medycyny, polepszeniu opieki zdrowotne, poprawieniu higieny życia, większej stabilnośći politycznej obniża się współczynnik zgonów. Dzietność utrzymuje się na poziomie 4-6 dzieci. Pod koniec tej fazy następuje eksplozja demograficzna. czyli gwałtowny, niekontrolowany przyrost ludnośći (współczynnik przyrostu naturalnego kształtuje się na poziomie ponad 20promili). W Europie faza ta zakończyła się pod koniec XIXw, a obecnie w fazie tej są najbiedniejsze kraje świata, np. Niger czy Afganistan

FAZA III
Na początku tej fazy utrzymuje się eksplozja demograficzna. Następuje stabilizacja zgonów przy malejącej stopie urodzeń.
Współczynnik urodzeń spada ze względu na zmiany społeczno-gospoadrcze tj. przekształcenie społęczeństw w miejsko-przemysłowe, a także zmniejszeniem liczby dzieci w rodzinie. Dzietność spada do 3-4. Faza ta zakończyła się w Europie w latach 30 XXw. Obecnie w fazie tej znajduje się większość państw Ameryki Łacińskiej oraz kraje tj. Nigeria, Indie, Indonezja

FAZA IV
Niewielki przyrost naturalny spowodowany jest niskim wzkażnikiem zgonów oraz urodzeń. Kraje które znajdują się w tej fazie cechują się reprodukcją prostą (dzieci ilościowo zastępują rodziców). Spadek liczby dzieci nastepuje m.in z obawy o brak mozliwości utrzymania potomstwa. Dzietnośc utrzymuje się na poziomie 2-3. W fazie tej znajduje się większość państw Europy Zachodniej tj, Austria, sZwecja, Wielka Brytania, Portugalia

FAZA V
Stopa urodzeń obniża się do poziomu niższego niż stopa zgonów. Przyrost naturalny jest ujemny , następuje zmienszanie się liczby ludności tzw. regres demograficzny. Dzietnośc oscyluje w okolicach 2. W tej fazie obecnie znajdują się Niemcy, Rosja, Węgry