Mam 4 zadania ;p

1) Oblicz Obwód trójkąta równoramiennego, Którego podstawa ma długość 12 cm, a jego pole jest równe 48cm (kwadratowych)

2) W Okręgu o promieniu 6 cm poprowadzono cięciwę o długości 8 cm. Oblicz odległość tej cięciwy od środka okręgu .

3) Pole prostokąta jest równe 50cm(kwadratowych). Oblicz długość przekątnej tego prostokąta, jeżeli jeden z jego boków ma długość 10 cm.

4) Oblicz wysokość trójkąta równobocznego, którego bok ma długość 8 cm.

TERAZ MAM DZIAŁ ,,Twierdzenie Pitegorasa".

1

Odpowiedzi

2010-04-08T13:44:07+02:00
1) Pole=48
Pole=(1/2)*12*h
48=(1/2)*12*h
24=12h
h=2
b²=2²+6²
b²=4+36
b=2√10

Obwod=2b+12=4√10+12

2) d-odleglosc cieciwy od srodka okregu

d²=r²-4²
d²=6²-4²
d²=36-16
d²=20
d=2√5cm

3) Pole=50

Pole=10*a
50=10a
a=5
d-przekatna
d²=10²+5²
d²=100+25
d²=125
d=5√5cm

4)
a=8
h=?
Jest taki wzór na wysokość trójkąta równobocznego:
h=(a√3)/2
h=(8√3)/2
h=4√3cm


Powodzenia