ZAD 1.
Jaką cyfrę można wpisać zamiast Ф, by liczba 6Ф252 była podzielna przez 2 ?
A. tylko 0,4 lub 8 B. tylko 2, 6 C. tylko 4 D. dowolną cyfrę

ZAD 2.
Którą z cyfr należy wpisać zamiast Ф, aby liczba 54Ф4 była podzielna przez 3 ?

ZAD 3.
Jaka jest reszta z dzielenia 45654 : 5 ?
A.0 B.2 C.4 D.3

ZAD 4.
Jaką liczbę trzeba wpisać zamiast α, aby równość
2x3x4x5=6xαx10 była prawdziwa

PS. ROZWIĄŻCIE WSZYSTKIE ZADANIA.

3

Odpowiedzi

2010-04-08T13:37:58+02:00
Zad1 D
zad2 2
zad3 ?
zad4 2.5
1 2 1
2010-04-08T13:38:05+02:00
2010-04-08T13:38:18+02:00
Zad1
odp.d
zad2
odp.2,5 lub 8.
zad3
odp.c
zad4
odp.2,4
1 2 1