Spośród podanych niżej struktur użytkowania ziemi wybierz i podkreśl tę, która odnosi się do Japonii. Uzasadnij swój wybór.

Struktura użytkowania ziemi ( w %)
Lasy: 20,66,12
Łąki i pastwiska: 4,2,42
Grunty orne i sady: 51,12,10
Nieużytki: 25,20,38

..........................................
..........................................
..........................................

To jest z ćwiczeń z geografii, klasa 2 gimnazjum, "Nowa Era"

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:04:42+02:00
Struktura użytkowania ziemi ( w %)
Lasy: 66
Łąki i pastwiska: 2
Grunty orne i sady: 12
Nieużytki: 20
16 2 16