Rozwiąż:

1. Oblicz temperaturę potrzebną do zamiany 10 kg lodu o temp. -10 C w wodę o temp. 100 C.

2. Wyznacz ile energii potrzeba aby 10 kg lodu o temp. -10 C zamienić w parę wodną o temp. 110 C.

3. Oblicz ile energii należy zużyć aby bez strat doprowadzić do stopienia 10 kg żelaza o temp. początkowej 20 C.

4. Podaj ile energii wydzieli się podczas skraplania pary wodnej o temp. 100 C a następnie podczas stygnięcia do temp. otoczenia 20 C.

5. Oblicz ile energii odda do otoczenia 10 kg pary wodnej o temp. 120 C po skropleniu i oziębieniu wody powstałej z pary oraz po skrzepnięciu i oziębieniu lodu do temp. -20 C.


Oczywiście przyznaję najlepszą odpowiedź. Proszę o obliczenia i ew. krótkie wyjaśnienie. To bardzo pilne, inaczej cała grupa dostanie pały :/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:21:42+02:00
1.

Q=cw*ΔT*m
Qt=ct*m
Q₁=2100 J/kgK*10°C*10kg
Q₁=210000 J=210 kJ
Qt=334 kJ/kg*10kg
Qt=3340 kJ
Q₃=4200J/kgK*100°C*10kg
Q₃=4200000J=4200kJ

----------------------------------------------------------
2.

Q=m*C*ΔT
Cl=2100
Q=10*2100*120
Q=2520000J
Q=2520kJ

----------------------------------------------------------
3.

t₁=20°C
t₂=1535°C
m=10kg
c=750J/kg°C
l=270000J/kg
Q=?

Q=m*c*[t₂-t₁]+m*l=m[c(t₂-t₁)+l]=10kg[750J/kg*C*1515*C+270 000J/kg]=Q=10kg *1406250J/kg =14062500J≈14MJ

----------------------------------------------------------

4,5.

------------------

----------------------------------------------------------


masz 3/5 zadań ; ))4 4 4