Odpowiedzi

2010-04-08T14:09:12+02:00
A)powietrze katalizatory w samochodach, flitry w kominach domów, a zwłaszcza fabryk
b)woda oczyszczalnie ścieków (z oczyszczaniem chemicznym, biologicznym i mechanicznym), dbanie o to, by zakłady niemogły wyrzucać ścieków do rzek
c)las parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, straznicy leśny, wielkie akcje oczyszczania lasu (tj. zbieranie smieci)
d)ziemia nieużywanie silnych nawozów chemicznych, niezaczyszczanie wód (później i tak wszystkie zanieczyszczone wody z obiegu trafiają do gleby, a tredy ta jest zanieczyszczana)
e)zwierzęta czerwone listy i księgi, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty itp., zakaz odstrzału w sezonie rozrodczym i ciążowym samic, zakaz odłowu w ogóle
7 3 7
2010-04-08T14:09:20+02:00
A) nie używanie dezodorantów
b)nie wyrzucanie szkodliwych płynów do wody
c)nie hałasowanie w lesie i nie deptanie grzybów
d)nie deptanie trawników
e)dokarmianie zwierząt w czasie zimy
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T14:32:57+02:00
A)
- modernizacja zakładów przemysłowych i zastosowaniu bezpieczniejszych, mniej szkodliwych dla środowiska i energooszczędnych technologii,
- ograniczeniu strat energii w przemyśl i sektorze mieszkaniowym, stosując ocieplanie budynków, mierniki energii itp.,
- zmniejszeniu emisji spalin samochodowych przez konstruowanie silników zużywających mniej paliwa,
- ograniczeniu emisji dwutlenku siarki ze spalających zasiarczony węgiel elektrowni i elektrociepłowni poprzez budowę instalacji do odsiarczania spalin,
b)
- racjonalnie gospodarować wodę
- ograniczać ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do wód
- skuteczniej oczyszczając ścieki, budując nowe oczyszczalnie i modernizując już istniejące
- stosując wodooszczędne technologie produkcji lub technologie o zamkniętych obiegach wody
c)
- zmniejszanie gazów szkodliwych dla roślin
- zwalczanie szkodników ich naturalnymi wrogami
- stosowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu hodowli lasu
d)
- prawidłowe zabiegi rolnicze
- stosowanie odpowiednich płodozmianów
- właściwe rozmieszczenie użytków rolnych i leśnych
- przeciw działanie erozji
- wapnowanie gleb zakwaszonych
e)
- ochrona szlaku migracji płazów
- ochrona miejsc rozrodu płazów
- utrzymanie miejsca żerowania dla dzikich gatunków
8 4 8