Potrzebuję 3 zapisów ( zapis cząsteczkowy, zapis jonowy i zapis skrócony jonowy) do każdego z niżej wymienionych wzorów. Jest to związane z dysocjacją jonową soli (być może sposobem zobojętniania, taki był temat lekcji przynajmniej ^^), czego ja nie rozumiem.

Ca (OH)₂ + HCl -->
NH₃ • H₂O + H₂S -->
Ca (OH)₂ + H₂SO₄ -->
Ba (OH)₂ + H₃PO₄ -->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:04:46+02:00

Ca(OH)2+2HCl->CaCl2+2H2O
Ca2+ +2OH- +2H+ + 2Cl- ->Ca2+ + 2Cl- +H2O
2OH- + H+ ->H2O/:2
OH- + H+ ->H2O

2NH3*H2O+H2S->(NH4)2S+2H2O
2NH4+ + 2OH- + 2H+ +S2- ->2NH4+ + S2- +2H2O
2OH- + 2H+ ->2H2O/:2
OH- + H+ ->H2O

Ca(OH)2+H2SO4->CaSO4+2H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ +SO42- ->CaSO4+2H2O

3Ba(OH)2+2H3PO4->Ba3(PO4)2+6H2O
3Ba2+ +6OH- + 6H+ + 2PO43- ->Ba3(PO4)2 +6H2O