FIGURY PODOBNE
Zad 1: Uzasadnij, że podobne są każde dwa trójkąty (cechy podobieństwa)
a) równoboczne,
b) prostokątne równoramienne.

Zad 2: Dany jest prostokąt o bokach długości 4,5 cm i 6 cm. Oblicz pole i obwód prostokąta podobnego do danego w podobieństwie o skali 8.

Zad 3: Prostokąt ma boki długości 7cm i 14cm. Krótszy bok drugiego prostokąta ma 14cm. Jaką długość musi mieć dłuższy bok drugiego prostokąta, aby te prostokąty były podobne? Podaj skalę tego podobieństwa.

Zad 4: W trójkącie ABC punkt D dzieli bok AB w stosunku 3:7, a punkt E dzieli bok AC tak, że AE:EC=3:7. Czy trójkąty ABC i AED są podobne? Jeśli tak, to podaj skalę podobieństwa.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T14:23:03+02:00
1
a) każdy ma równe boki
każdy ma trzy kąty
każdy ma trzy boki
można je na siebie nałożyć
b) każdy ma kąt prosty
każdy ma Trzy kąty
każdy ma trzy boki
można je na siebie nałożyć
2
pole ; 4,5 razy 8 = a 6razy 8 = b
a razy b = pole powierzchni
obwód; a razy 2 +b razy dwa

4 4 4