4/154(Podręcznik Między Nami)
a)Przeczytaj wiersz Marii Konopnickiej.

ROTA
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg...
-Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...
-Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
ni dzieci nam germanił.
Orężny stanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…
-Tak nam dopomóż Bóg!

b)Powiedz:
1czego dotyczy tytułowa przysięga
2jaką funkcje pełni wers powtarzający się na końcu każdej strofy
3jaką walkę o Polskę deklaruję mówiący
4dlaczego w wierszu tak silnie zaakcentowano nichć do niemców

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T14:23:55+02:00
1. Tytułowa przysięga dotyczy przynależności polaków do swojego narodu. Polacy obiecują, że nie opuszczą ziemi ojczystej, nie pozwolą aby Polska zniknęła z mapy czy zatraciła język.
2.Podkreśla, że Polacy są narodem wierzącym.
3.Mówiący deklaruje nawet walkę na śmierć czy życie.
"Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha"
4.Autorka była poruszona prześladowaniem Polaków w zaborze pruskim, gdzie w tym czasie zaostrzono politykę germanizacyjną.
9 4 9