Odpowiedzi

2010-04-08T14:41:13+02:00
Aa BB CC- AA bb cc aa Bb Cc
AA Bc Cc- Aa BB CC aa bb cc

stosunek 3:1 - W pierwszym pokoleniu potomnym (F1) otrzymał wszystkie rośliny o kwiatach czerwonych, czyli cecha ta dziedziczona była tylko po jednym z rodziców. Następnie Mendel skrzyżował między sobą osobniki pokolenia F1. W drugim pokoleniu F2 nastąpiło więc rozszczepienie cech-pojawienie się dwóch różnych klas organizmów o kwiatach baiałych i czerwonych.

Schemat:
rodzice AA x aa
]
F1 Aa Aa Aa Aa
]
F2 AA Aa Aa aa
3:1

] - strzałka