Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T14:25:14+02:00
-car Mikołaj I zmienił status Królestwa na jedną z prowincji Rosji
-nastąpiły konfiskaty majątków powstańców
-językiem urzędowym został język rosyjski
-zwiększył się ucisk polityczny w szkolnictwie i kulturze (zlikwidowanie Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki; wywieziono zbiory Towarzystwa Przyjaciół Nauk; zmniejszono liczbę szkół średnich i podstawowych; zabroniono publikacji i czytania dzieł: Mickiewicza, Słowackiego, Lelewela)
-likwidacja sejmu, przekreślenie niezawisłości sądów, wprowadzenie urzędników carskich na urzędy Królestwa
-zniesiono konstytucję z 1815 roku, wprowadzając statut organiczny, ograniczający autonomię królestwa
-budowa cytadeli, która miała pilnować buntowniczego miasta
-armia polska uległa konfiskacie (żołnierzy wcielono do armii carskiej na 15 lat i wysłano na rubieże imperium)
  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T14:25:33+02:00
- zniesiono Konstytucję Królestwa Polskiego
- wywożono działaczy powstania na Syberię
- język rosyjski stał się językiem urzędowym
- Polacy nie mieli dostępu do urzędów- posady zajmowali Rosjanie
- prześladowanie i więzienie Polaków

mam nadzieję że pomogłam ;)