Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T14:37:52+02:00
A = 12

Wysokość :
h = a*√⅔
h = 12 √⅔

Objętość :
V = ⅓*Pp * H
V = ⅓ * ¼*a²√3 * H
V = 1/12 * 12²√3 * 12√⅔
V = 144 √3*⅔
V = 144 √2

Pole całkowite :
Pc = Pp +Pb
Pc = ¼a²√3 + 3*Pp
Pc = ¼*12²√3 +3*Pp
Pc = 36√3 + 3*36√3
Pc = 144√3

Wysokość jest równa 12 √⅔. Objętość wynosi 144 √2. Pole całkowite ma 144√3.
2010-04-08T14:57:14+02:00
Obliczenie wysokości
h²+6²=12²
h²=12²-6²
h²=144-36
h=√108=√4×√9×√3
h=2×3×√3
h=6√3

obliczenie pola powierzchni podstawy:
Pp=12²√3/4 (to ma być w postaci ułamka)
Pp=144√3/4 (to również ma być w postaci ułamka
Pp= 36√3

Obliczenie objętości
V=⅓×36√3×6√3
V=12√3×6√3
V=72√9= 72×3=216

Obliczenie pola powierzchni całkowitej
ppc = 12²√3
ppc =144 √3